ఎన్టీఆర్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ పేరు మార్పు అంశంపై నందమూరి రామకృష్ణ సీరియస్ అయ్యారు

ఎన్టీఆర్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ పేరు మార్పు అంశంపై నందమూరి రామకృష్ణ సీరియస్ అయ్యారు