ఎన్‌బికె 108లో సోనాక్షి సిన్హా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తోంది

ఎన్‌బికె 108లో సోనాక్షి సిన్హా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తోంది