ఒకే ఒక జీవితం సినిమా చిన్ననాటి రోజుల్లో వారి జ్ఞాపకాలను పంచుకున్నారు | శర్వానంద్ | తెలుగు బుల్లెట్

గౌతమ్ కృష్ణ & పూజితతో యాంకర్ స్రవంతి స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ ఆకాశవీధుల్లో తెలుగు బుల్లెట్