జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కొత్త సినిమా ఈ కాంబో గురించి కాంతారావు హీరో రిషబ్ శెట్టి అద్భుతమైన మాటలు

జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కొత్త సినిమా ఈ కాంబో గురించి కాంతారావు హీరో రిషబ్ శెట్టి అద్భుతమైన మాటలు