పరీక్ష ఆందోళన – లక్షణాలు మరియు నివారణ పద్ధతులు

exam anxiety
మార్చి 26 (తెలుగు బుల్లెట్) పరీక్ష ఆందోళన అంటే ఏమిటి? 
              ఇది ఎప్పుడు సమస్య అవుతుంది? 
              పరీక్ష ఆందోళన యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి?
              ఈ లక్షణాలను ఎలా పరిష్కరించవచ్చు?
పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు ఈ వీడియో చాలా సహాయకారిగా ఉంటుంది

దయచేసి వీడియో క్రింద చూడండి