‘పుష్ప-2’ షూటింగ్​ స్టార్ట్​ ..సెట్లోకి అడుగుపెట్టిన బన్నీ

'పుష్ప-2' షూటింగ్​ స్టార్ట్​ ..సెట్లోకి అడుగుపెట్టిన బన్నీ