ప్రభాస్, కృతి సనన్ న్యూ ఇయర్ వేడుకల కోసం మాల్దీవులకు వెళ్తున్నారా?

ప్రభాస్, కృతి సనన్ న్యూ ఇయర్ వేడుకల కోసం మాల్దీవులకు వెళ్తున్నారా