బిగ్ బాస్ హౌస్ లో రోహిత్, మెరీనా గొడవ

బిగ్ బాస్ హౌస్ లో రోహిత్, మెరీనా గొడవ