మహేష్ బాబు, త్రివిక్రమ్ సినిమాలో సితార ఘట్టమనేని ఎంట్రీ

మహేష్ బాబు, త్రివిక్రమ్ సినిమాలో సితార ఘట్టమనేని ఎంట్రీ