రంగ రంగ వైభవంగా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో కేతిక శర్మ స్పీచ్ | వైష్ణత్ తేజ్ | తెలుగు బుల్లెట్

రంగ రంగ వైభవంగా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో కేతిక శర్మ స్పీచ్ వైష్ణత్ తేజ్ తెలుగు బుల్లెట్