రణస్థలి సినిమా టీజర్‌ను విక్టరీ వెంకటేష్ విడుదల చేశారు

రణస్థలి సినిమా టీజర్‌ను విక్టరీ వెంకటేష్ విడుదల చేశారు