శ్రీ లలితా “రహస్య” సహస్రనామ వైభవం

శ్రీ లలితా

హైదరాబాద్ ఏప్రిల్ 20, (తెలుగు బుల్లెట్)  భాగ్యలక్ష్మి రెడ్డి గారు శ్రీ లలితా “రహస్య” సహస్రనామ వైభవం దిగువ వీడియోలో స్పష్టంగా వివరించబడింది.

దయచేసి వీడియో చూడండి