కళ్యాణ్ దేవ్ తన భార్య శ్రీజ కొణిదెల మరియు కుమార్తె నవిష్కతో కలిసి పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు

శ్రీజ కొణిదెల కుమార్తె నవిష్క పుట్టినరోజు