రాముడి కంటే రావణుడు గొప్ప

రాముడి కంటే రావణుడు గొప్ప

రాముడి కంటే రావణుడు గొప్ప పాత్ర అని బీహార్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి జితన్ రాం మాంఝీ శుక్రవారం నాడు సంచలనం సృష్టించారు. మాంఝీ ఇలా అన్నాడు: “రాముడు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు, కొన్ని దైవిక శక్తులు అతనికి ఎల్లప్పుడూ సహాయపడతాయి, ఇది రావణుడి విషయంలో కాదు. అందుకే, రావణుడు రాముడి కంటే గొప్ప పాత్ర.” అయితే రామచరితమానస్ మరియు రామాయణంలో రాముడు మరియు రావణుడు ఊహాజనిత పాత్రలని, అయితే రచయితలు తమ ఊహల ఆధారంగా పాత్రలను ఏ విధంగా అందించినా, రావణుడికి రామ్‌పై ఎడ్జ్ ఉందని మాంఝీ చెప్పారు.

అతని ప్రకటన వివాదాన్ని సృష్టించగలదా అని అడిగినప్పుడు, మాంఝీ ఇలా అన్నాడు: “నేను నిజం చెబుతున్నాను. రాహుల్ శంకృతాయన్ మరియు ఇతరులు రాముడు ఒక ఊహాజనిత పాత్ర అని చెప్పారు. చాలా మంది బ్రాహ్మణులు అని, వారిని ఎవరూ ప్రశ్నించరు. కానీ కొందరు వ్యక్తులు. అదే చెప్పినందుకు నన్ను నిందిస్తారు.””రామచరిత్మానస్ చాలా మంచి పుస్తకం, కానీ ఇందులో చాలా తప్పులు ఉన్నాయి. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ మరియు రామ్ మనోహర్ లోహియా కూడా తప్పుడు కంటెంట్‌ను తొలగించాలని చెప్పారు” అని మాంఝీ అన్నారు.రామాయణాలను వాల్మీకి రచించారు, కానీ ఆయనను ఎవరూ ఆరాధించలేదని, మరోవైపు, రామచరితమానస్ తులసీ దాస్ రచించారని, అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ ఆయనను ఆరాధిస్తారని, మనువాది భావజాలం ఉన్న వ్యక్తులు అలాంటి వ్యవస్థను రూపొందించారని ఆయన అన్నారు.