సర్ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో ధనుష్ దూకుడు.

సర్ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో ధనుష్ దూకుడు.