ఆ విషయం లో సాయి పల్లవి, సమంత ని ఫాలో అవుతున్న సాయి ధరమ్ తేజ్

సాయి ధరమ్ తేజ్
సాయి ధరమ్ తేజ్