శృతి హాసన్‌తో ప్రేమ ట్రోల్‌పై దర్శకుడు గోపీచంద్ మలినేని స్పందించారు.

శృతి హాసన్‌తో ప్రేమ ట్రోల్‌పై దర్శకుడు గోపీచంద్ మలినేని స్పందించారు.