సహజంగా గర్భం కోసం ప్రయత్నించే వాళ్ళు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ వేసుకోవచ్చా?

ferty9

హైదరాబాద్ మే 3 , (తెలుగు బుల్లెట్)  ఫెర్టీ 9 ఫెర్టిలిటీ సెంటర్‌లో క్లినికల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సి. జ్యోతి వివరించబడింది సహజంగా గర్భం కోసం ప్రయత్నించే వాళ్ళు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ వేసుకోవచ్చా?

స్పష్టంగా దిగువ వీడియోలో దయచేసి వీడియో చూడండి