కరోనా వైరస్ ఎలా ఉంటుంది, రెండవ వేవ్లో ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?

కరోనా వైరస్ ఎలా ఉంటుంది, రెండవ వేవ్లో ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?

హైదరాబాద్ మే 12, (తెలుగు బుల్లెట్)  డాక్టర్ శశాంత్ వివరించారు కరోనా వైరస్ ఎలా ఉంటుంది, రెండవ వేవ్లో ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?  స్పష్టంగా వివరించబడింది దిగువ వీడియోలో చూడండి