నందమూరి బాలకృష్ణ చిన్న కూతురు తేజస్విని చూసి భయపడుతున్నారు

నందమూరి బాలకృష్ణ
నందమూరి బాలకృష్ణ

నందమూరి బాలకృష్ణ చిన్న కూతురు తేజస్విని చూసి భయపడుతున్నారు| #NBK107 | తెలుగు బుల్లెట్