విశ్వక్ సేన్ ఒరి దేవుడా సినిమాలో కీలక పాత్రలో విక్టరీ వెంకటేష్

ఓరిదేవుడా
ఓరిదేవుడా

విశ్వక్ సేన్ ఒరి దేవుడా సినిమాలో విక్టరీ వెంకటేష్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు #ఓరిదేవుడా | తెలుగు బుల్లెట్