ప్రెగ్నెన్సీ లో Covid-19 వస్తే ఏమి చేయాలి?

What to do if Covid-19 comes in pregnancy?

హైదరాబాద్,మే 6 (తెలుగు బుల్లెట్) డాక్టర్ సి. జ్యోతి ఈ క్రింది వీడియోలో ప్రెగ్నెన్సీ లో Covid-19 వస్తే ఏమి చేయాలి గురించి వివరించారు.దయచేసి వీడియోలను చూడండి