బలగం బ్యూటీ కావ్య కళ్యాణ్ రామ్ మెగాస్టార్ తో నటించిందన్న విషయం తెలుసా..?

బలగం కావ్య కళ్యాణ్ రామ్
బలగం కావ్య కళ్యాణ్ రామ్