మలైకా అరోరాతో పెళ్లిపై క్లారిటీ ఇచ్చిన అర్జున్ కపూర్

అర్జున్ కపూర్
అర్జున్ కపూర్

మలైకా అరోరాతో పెళ్లిపై క్లారిటీ ఇచ్చిన అర్జున్ కపూర్ | #అర్జున్ కపూర్ | తెలుగు బుల్లెట్