స్టూడెంట్ నెం.1 మూవీలో ప్రభాస్ ప్లేస్ పై జైర్ ఎన్టీఆర్ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు

స్టూడెంట్ నెం.1
స్టూడెంట్ నెం.1

స్టూడెంట్ నెం.1 మూవీలో ప్రభాస్ ప్లేస్ పై ఎన్టీఆర్ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు | #JrNTR | తెలుగు బుల్లెట్