కరోనాను జయించడానికి అవసరమైనవి ఇవే!

These are the things needed to conquer the corona!

హైదరాబాద్ మే 10 , (తెలుగు బుల్లెట్)   ఆస్ట్రోభాగ్యలక్ష్మి రెడ్డి స్పష్టంగా వివరించబడింది కరోనాను జయించడానికి అవసరమైనవి ఇవే! దిగువ వీడియోలో దయచేసి వీడియో చూడండి