ఎండోమెట్రియాసిస్ అంటే ఏమిటి!, కారణాలు, చికిత్స మరియు రోగ నిర్ధారణ!