శృతి హాసన్ తన ఆరోగ్యంపై రూమర్స్ పై క్లారిటీ ఇచ్చింది

శృతి హాసన్ తన ఆరోగ్యంపై రూమర్స్ పై క్లారిటీ ఇచ్చింది