ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల షెడ్యూల్ :

five countries eelection schedule dates confirmed

ఛత్తీస్ ఘర్ మొదటి దశ ఎన్నికల షెడ్యూల్:

18 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు

నోటిఫికేషన్ : అక్టోబర్ 16

నామినేషన్లు దాఖలు చివరి తేదీ: 23 అక్టోబర్

నామినేషన్ల పరిశీలన: అక్టోబర్ 24

ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ: అక్టోబర్ 26

పోలింగ్: నవంబర్ 12

ఛత్తీస్ ఘర్ రెండో దశ ఎన్నికల షెడ్యూల్:

72 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు

నోటిఫికేషన్ : అక్టోబర్ 26

నామినేషన్లు దాఖలు చివరి తేదీ: నవంబర్ 2

నామినేషన్ల పరిశీలన: నవంబర్ 3

ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ: నవంబర్ 5

పోలింగ్: నవంబర్ 20

మధ్య ప్రదేశ్, మిజోరాం రాష్ట్రాల ఎన్నికల షెడ్యూల్:

నోటిఫికేషన్ : నవంబర్ 2

నామినేషన్లు దాఖలు చివరి తేదీ: నవంబర్ 9

నామినేషన్ల పరిశీలన: నవంబర్ 12

ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ: నవంబర్ 14

పోలింగ్: నవంబర్ 28

రాజస్థాన్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల ఎన్నికల షెడ్యూల్:

నోటిఫికేషన్ : నవంబర్ 12

నామినేషన్లు దాఖలు చివరి తేదీ: నవంబర్ 19

నామినేషన్ల పరిశీలన: నవంబర్ 20

ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ: నవంబర్ 22

పోలింగ్: డిసెంబర్ 7

కౌంటింగ్: డిసెంబర్ 11