త్రివిధ దళాల సైనికుల విన్యాసాలు..రిపబ్లిక్ డే రేర్ ఫొటోస్

Republic day in India is celebrated every year