మిర్చి సినిమాలో అనుష్క పక్కన స్టెప్పులు వేసిన ఈ అమ్మాయి గుర్తుందా

మిర్చి సినిమాలో అనుష్క పక్కన స్టెప్పులు వేసిన ఈ అమ్మాయి గుర్తుందా